Πρόγραμμα Στάσης

608 ΝΕΚΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΓΑΛΑΤΣΙ [ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΩΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ]
ΝΟΣΟΚ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:12)
Ώρα Σάββατο
24 24:171 24:471
25 25:171 25:471
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).