Πρόγραμμα Στάσης

712 ΑΧΑΡΝΑΙ-ΕΡΓ. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-Α. ΛΙΟΣΙΑ [ΠΑΝΟΡΑΜΑ]
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:15)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:05 06:55 06:45
7 07:45 07:35
8 08:35 08:25
9 09:25 09:15
10 10:15 10:05
11 11:05 11:55 11:00
12 12:45 12:10
13 13:35 13:00 13:50
14 14:25 14:40
15 15:15 15:30
16 16:05 16:55 16:20
17 17:45 17:10
18 18:40 18:00 18:50
19 19:40
20 20:50 20:00 20:55
21 21:50 21:45
22 22:50
23 23:45