Πρόγραμμα Στάσης

725 ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΣΟΝΥΧΙ) - ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ (ΠΛ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) (ΚΥΚΛΙΚΗ)
6η ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6 06:00 06:55
7 07:00
8 08:20 08:25
9 09:50 09:40 09:30
10
11 11:05 11:50 11:10 11:10
12 12:25
13 13:20 13:55 13:00
14 14:30
15 15:00 15:20
16 16:25 16:45 16:10
17 17:50 17:40
18 18:15
19 19:15 19:40 19:05
20 20:25
21 21:25 21:20 21:10
22 22:35 22:30