Πρόγραμμα Στάσης

725 ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΣΟΝΥΧΙ) - ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ (ΠΛ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:02)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6 06:02 06:57
7 07:02
8 08:22 08:27
9 09:52 09:42 09:32
10
11 11:07 11:52 11:12 11:12
12 12:27
13 13:22 13:57 13:02
14 14:32
15 15:02 15:22
16 16:27 16:47 16:12
17 17:52 17:42
18 18:17
19 19:17 19:42 19:07
20 20:27
21 21:27 21:22 21:12
22 22:37 22:32