Πρόγραμμα Στάσης

728 ΑΧΑΡΝΑΙ- ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ- ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΛΑΤΩΝΑΣ (ΑΠΟ ΑΓ.Ι.ΡΩΣΟ ΕΩΣ ΣΤ.ΛΑΡΙΣΗΣ)
11η ΜΕΝΙΔΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:17)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
5 05:171
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΟ ΜΕΧΡΙ ΑΘΗΝΑ (ΣΤΑΣΗ ΣΤ.ΛΑΡΙΣΗΣ).