Πρόγραμμα Στάσης

728 ΑΧΑΡΝΑΙ- ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ- ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΛΑΤΩΝΑΣ (ΑΠΟ ΑΓ.Ι.ΡΩΣΟ ΕΩΣ ΣΤ.ΛΑΡΙΣΗΣ)
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:23)
Ώρα