Πρόγραμμα Στάσης

734 ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΧΑΡΝΑΙ [Προσωρινή λόγω έργων]
ΑΧΑΡΝΑΙ (Χρόνος από αφετηρία: 00:18)
Ώρα Κάθε μέρα
8 08:08
9 09:23
10 10:33
11 11:58
12
13 13:13
14 14:18
15 15:23
16 16:28
17 17:33
18 18:38
19
20 20:03
21 21:03