Πρόγραμμα Στάσης

734 ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΧΑΡΝΑΙ [Προσωρινή λόγω έργων]
ΚΑΡΑΒΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:15)
Ώρα Κάθε μέρα
8 08:05
9 09:20
10 10:30
11 11:55
12
13 13:10
14 14:15
15 15:20
16 16:25
17 17:30
18 18:35
19
20 20:00
21 21:00