Πρόγραμμα Στάσης

734 ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΧΑΡΝΑΙ [Προσωρινή λόγω έργων]
ΠΑΛΑΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:16)
Ώρα Κάθε μέρα
8 08:06
9 09:21
10 10:31
11 11:56
12
13 13:11
14 14:16
15 15:21
16 16:26
17 17:31
18 18:36
19
20 20:01
21 21:01