Πρόγραμμα Στάσης

734 ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΧΑΡΝΑΙ [Προσωρινή λόγω έργων]
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:17)
Ώρα Κάθε μέρα
8 08:07
9 09:22
10 10:32
11 11:57
12
13 13:12
14 14:17
15 15:22
16 16:27
17 17:32
18 18:37
19
20 20:02
21 21:02