Πρόγραμμα Στάσης

734 ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΧΑΡΝΑΙ [Προσωρινή λόγω έργων]
ΦΥΤΩΡΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:07)
Ώρα Κάθε μέρα
7 07:57
8
9 09:12
10 10:22
11 11:47
12
13 13:02
14 14:07
15 15:12
16 16:17
17 17:22
18 18:27
19 19:52
20 20:52