Πρόγραμμα Στάσης

734 ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΧΑΡΝΑΙ [Προσωρινή λόγω έργων]
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:08)
Ώρα Κάθε μέρα
7 07:58
8
9 09:13
10 10:23
11 11:48
12
13 13:03
14 14:08
15 15:13
16 16:18
17 17:23
18 18:28
19 19:53
20 20:53