Πρόγραμμα Στάσης

734 ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΧΑΡΝΑΙ [Προσωρινή λόγω έργων]
ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:01)
Ώρα Κάθε μέρα
7 07:51
8
9 09:06
10 10:16
11 11:41
12 12:56
13
14 14:01
15 15:06
16 16:11
17 17:16
18 18:21
19 19:46
20 20:46