Πρόγραμμα Στάσης

740 ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟ - ΣΚΑ - ΑΧΑΡΝΑΙ - ΑΓ. ΑΝΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:38)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6 06:03 06:28 06:48 06:13 06:53 06:38
7 07:08 07:23 07:43 07:28 07:18 07:58
8 08:03 08:28 08:53 08:08 08:43 08:38
9 09:18 09:38 09:13 09:43 09:28
10 10:03 10:28 10:53 10:08 10:33 10:58 10:13 10:58
11 11:13 11:38 11:23 11:53 11:38
12 12:03 12:28 12:48 12:18 12:48 12:18 12:58
13 13:13 13:38 13:18 13:48 13:38
14 14:03 14:23 14:48 14:18 14:48 14:18 14:58
15 15:13 15:38 15:58 15:18 15:48 15:38
16 16:23 16:48 16:18 16:48 16:18 16:58
17 17:13 17:33 17:58 17:18 17:53 17:38
18 18:23 18:43 18:28 18:18
19 19:08 19:33 19:58 19:03 19:38 19:18 19:58
20 20:18 20:43 20:18 20:58 20:33
21 21:08 21:43 21:38 21:13
22 22:18 22:18 22:58
23 23:03 23:38 23:38