Πρόγραμμα Στάσης

750 ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΝΙΚΑΙΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Παρασκευή 05:00-17:00]
ΒΕΝΕΤΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:23)
Ώρα Παρασκευή
6 06:08 06:38
7 07:08 07:33 07:58
8 08:18 08:38 08:53
9 09:13 09:33 09:53
10 10:13 10:33 10:53
11 11:13 11:38
12 12:03 12:28 12:53
13 13:18 13:43
14 14:03 14:23 14:43
15 15:03 15:23 15:48
16 16:08 16:28