Πρόγραμμα Στάσης

750 ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΝΙΚΑΙΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Παρασκευή 05:00-17:00]
ΠΛ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:22)
Ώρα Παρασκευή
6 06:07 06:37
7 07:07 07:32 07:57
8 08:17 08:37 08:52
9 09:12 09:32 09:52
10 10:12 10:32 10:52
11 11:12 11:37
12 12:02 12:27 12:52
13 13:17 13:42
14 14:02 14:22 14:42
15 15:02 15:22 15:47
16 16:07 16:27