Πρόγραμμα Στάσης

750 ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΝΙΚΑΙΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Παρασκευή 05:00-17:00]
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:20)
Ώρα Παρασκευή
6 06:05 06:35
7 07:05 07:30 07:55
8 08:15 08:35 08:50
9 09:10 09:30 09:50
10 10:10 10:30 10:50
11 11:10 11:35
12 12:00 12:25 12:50
13 13:15 13:40
14 14:00 14:20 14:40
15 15:00 15:20 15:45
16 16:05 16:25