Πρόγραμμα Στάσης

750 ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΝΙΚΑΙΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Παρασκευή 05:00-17:00]
ΚΑΜΠΙΝΓΚ (Χρόνος από αφετηρία: 00:05)
Ώρα Παρασκευή
5 05:50
6 06:20 06:50
7 07:15 07:40
8 08:00 08:25 08:45
9 09:05 09:25 09:50
10 10:15 10:40
11 11:10 11:35
12 12:00 12:30 12:55
13 13:20 13:45
14 14:15 14:40
15 15:05 15:30
16 16:00