Πρόγραμμα Στάσης

750 ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΝΙΚΑΙΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Παρασκευή 05:00-17:00]
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΑΝ/ΠΟΛΗ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (Χρόνος από αφετηρία: 00:07)
Ώρα Παρασκευή
5 05:52
6 06:22 06:52
7 07:17 07:42
8 08:02 08:22 08:37 08:57
9 09:17 09:37 09:57
10 10:17 10:37 10:57
11 11:22 11:47
12 12:12 12:37
13 13:02 13:27 13:47
14 14:07 14:27 14:47
15 15:07 15:32 15:52
16 16:12