Πρόγραμμα Στάσης

750 ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΝΙΚΑΙΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Παρασκευή 05:00-17:00]
ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:09)
Ώρα Παρασκευή
5 05:54
6 06:24 06:54
7 07:19 07:44
8 08:04 08:24 08:39 08:59
9 09:19 09:39 09:59
10 10:19 10:39 10:59
11 11:24 11:49
12 12:14 12:39
13 13:04 13:29 13:49
14 14:09 14:29 14:49
15 15:09 15:34 15:54
16 16:14