Πρόγραμμα Στάσης

750 ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΝΙΚΑΙΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Παρασκευή 05:00-17:00]
NIKHTAΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:10)
Ώρα Παρασκευή
5 05:55
6 06:25 06:55
7 07:20 07:45
8 08:05 08:30 08:50
9 09:10 09:30 09:55
10 10:20 10:45
11 11:15 11:40
12 12:05 12:35
13 13:00 13:25 13:50
14 14:20 14:45
15 15:10 15:35
16 16:05