Πρόγραμμα Στάσης

750 ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΝΙΚΑΙΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Παρασκευή 05:00-17:00]
NIKHTAΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:10)
Ώρα Παρασκευή
5 05:55
6 06:25 06:55
7 07:20 07:45
8 08:05 08:25 08:40
9 09:00 09:20 09:40
10 10:00 10:20 10:40
11 11:00 11:25 11:50
12 12:15 12:40
13 13:05 13:30 13:50
14 14:10 14:30 14:50
15 15:10 15:35 15:55
16 16:15