Πρόγραμμα Στάσης

750 ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΝΙΚΑΙΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Παρασκευή 05:00-17:00]
ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:15)
Ώρα Παρασκευή
6 06:00 06:30
7 07:00 07:25 07:50
8 08:10 08:30 08:45
9 09:05 09:25 09:45
10 10:05 10:25 10:45
11 11:05 11:30 11:55
12 12:20 12:45
13 13:10 13:35 13:55
14 14:15 14:35 14:55
15 15:15 15:40
16 16:00 16:20