Πρόγραμμα Στάσης

750 ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΝΙΚΑΙΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Παρασκευή 05:00-17:00]
2η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:18)
Ώρα Παρασκευή
6 06:03 06:33
7 07:03 07:28 07:53
8 08:13 08:33 08:48
9 09:08 09:28 09:48
10 10:08 10:28 10:48
11 11:08 11:33 11:58
12 12:23 12:48
13 13:13 13:38 13:58
14 14:18 14:38 14:58
15 15:18 15:43
16 16:03 16:23