Πρόγραμμα Στάσης

750 ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΝΙΚΑΙΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Παρασκευή 05:00-17:00]
ΜΙΝΩΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:17)
Ώρα Παρασκευή
6 06:02 06:32
7 07:02 07:27 07:52
8 08:12 08:32 08:47
9 09:07 09:27 09:47
10 10:07 10:27 10:47
11 11:07 11:32 11:57
12 12:22 12:47
13 13:12 13:37 13:57
14 14:17 14:37 14:57
15 15:17 15:42
16 16:02 16:22