Πρόγραμμα Στάσης

750 ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΝΙΚΑΙΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Παρασκευή 05:00-17:00]
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΜΠΕΤΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:13)
Ώρα Παρασκευή
5 05:58
6 06:28 06:58
7 07:23 07:48
8 08:08 08:28 08:43
9 09:03 09:23 09:43
10 10:03 10:23 10:43
11 11:03 11:28 11:53
12 12:18 12:43
13 13:08 13:33 13:53
14 14:13 14:33 14:53
15 15:13 15:38 15:58
16 16:18