Πρόγραμμα Στάσης

750 ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΝΙΚΑΙΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Παρασκευή 05:00-17:00]
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:24)
Ώρα Παρασκευή
6 06:09 06:39
7 07:09 07:34 07:59
8 08:19 08:39 08:54
9 09:14 09:34 09:54
10 10:14 10:34 10:54
11 11:14 11:39
12 12:04 12:29 12:54
13 13:19 13:44
14 14:04 14:24 14:44
15 15:04 15:24 15:49
16 16:09 16:29