Πρόγραμμα Στάσης

750 ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΝΙΚΑΙΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Παρασκευή 05:00-17:00]
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:28)
Ώρα Παρασκευή
6 06:13 06:43
7 07:13 07:38
8 08:03 08:23 08:43 08:58
9 09:18 09:38 09:58
10 10:18 10:38 10:58
11 11:18 11:43
12 12:08 12:33 12:58
13 13:23 13:48
14 14:08 14:28 14:48
15 15:08 15:28 15:53
16 16:13 16:33