Πρόγραμμα Στάσης

750 ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΝΙΚΑΙΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Παρασκευή 05:00-17:00]
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:27)
Ώρα Παρασκευή
6 06:12 06:42
7 07:12 07:37
8 08:02 08:22 08:47
9 09:07 09:27 09:47
10 10:12 10:37
11 11:02 11:32 11:57
12 12:22 12:52
13 13:17 13:42
14 14:07 14:37
15 15:02 15:27 15:52
16 16:22