Πρόγραμμα Στάσης

750 ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΝΙΚΑΙΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Παρασκευή 05:00-17:00]
ΣΤΕΡΛΙΝΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:35)
Ώρα Παρασκευή
6 06:20 06:50
7 07:20 07:45
8 08:10 08:30 08:50
9 09:05 09:25 09:45
10 10:05 10:25 10:45
11 11:05 11:25 11:50
12 12:15 12:40
13 13:05 13:30 13:55
14 14:15 14:35 14:55
15 15:15 15:35
16 16:00 16:20 16:40