Πρόγραμμα Στάσης

750 ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΝΙΚΑΙΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Παρασκευή 05:00-17:00]
ΣΤΕΡΛΙΝΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:35)
Ώρα Παρασκευή
6 06:20 06:50
7 07:20 07:45
8 08:10 08:30 08:55
9 09:15 09:35 09:55
10 10:20 10:45
11 11:10 11:40
12 12:05 12:30
13 13:00 13:25 13:50
14 14:15 14:45
15 15:10 15:35
16 16:00 16:30