Πρόγραμμα Στάσης

750 ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΝΙΚΑΙΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Παρασκευή 05:00-17:00]
ΑΡΚΑΔΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:33)
Ώρα Παρασκευή
6 06:18 06:48
7 07:18 07:43
8 08:08 08:28 08:48
9 09:03 09:23 09:43
10 10:03 10:23 10:43
11 11:03 11:23 11:48
12 12:13 12:38
13 13:03 13:28 13:53
14 14:13 14:33 14:53
15 15:13 15:33 15:58
16 16:18 16:38