Πρόγραμμα Στάσης

750 ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΝΙΚΑΙΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Παρασκευή 05:00-17:00]
ΣΚΑΛΑΚΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:08)
Ώρα Παρασκευή
5 05:53
6 06:23 06:53
7 07:18 07:43
8 08:03 08:23 08:38 08:58
9 09:18 09:38 09:58
10 10:18 10:38 10:58
11 11:23 11:48
12 12:13 12:38
13 13:03 13:28 13:48
14 14:08 14:28 14:48
15 15:08 15:33 15:53
16 16:13