Πρόγραμμα Στάσης

750 ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΝΙΚΑΙΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Παρασκευή 05:00-17:00]
ΕΛΑΙΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:05)
Ώρα Παρασκευή
5 05:50
6 06:20 06:50
7 07:15 07:40
8 08:00 08:20 08:35 08:55
9 09:15 09:35 09:55
10 10:15 10:35 10:55
11 11:20 11:45
12 12:10 12:35
13 13:00 13:25 13:45
14 14:05 14:25 14:45
15 15:05 15:30 15:50
16 16:10