Πρόγραμμα Στάσης

750 ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΝΙΚΑΙΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Παρασκευή 05:00-17:00]
ΠΥΛΗ ΚΕΔΒ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Παρασκευή
5 05:45
6 06:15 06:45
7 07:10 07:35 07:55
8 08:20 08:40
9 09:00 09:20 09:45
10 10:10 10:35
11 11:05 11:30 11:55
12 12:25 12:50
13 13:15 13:40
14 14:10 14:35
15 15:00 15:25 15:55