Πρόγραμμα Στάσης

750 ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΝΙΚΑΙΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Παρασκευή 05:00-17:00]
ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Παρασκευή
5 05:45
6 06:15 06:45
7 07:10 07:35 07:55
8 08:15 08:30 08:50
9 09:10 09:30 09:50
10 10:10 10:30 10:50
11 11:15 11:40
12 12:05 12:30 12:55
13 13:20 13:40
14 14:00 14:20 14:40
15 15:00 15:25 15:45
16 16:05