Πρόγραμμα Στάσης

750 ΝΙΚΑΙΑ - ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Παρασκευή 05:00-17:00]
ΤΕΕ (Χρόνος από αφετηρία: 00:44)
Ώρα Παρασκευή
5 05:44
6 06:14 06:39
7 07:04 07:24 07:44
8 08:04 08:19 08:39 08:54
9 09:14 09:34 09:54
10 10:14 10:34 10:59
11 11:24 11:49
12 12:09 12:34 12:59
13 13:19 13:39 13:59
14 14:19 14:39
15 15:04 15:24 15:44
16 16:04 16:24 16:44