Πρόγραμμα Στάσης

790 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ [ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ] [ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ]
ΡΕΞ (Χρόνος από αφετηρία: 00:26)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
25 25:01 25:01 25:01
26 26:01 26:01 26:01
27 27:01 27:01 27:01
28 28:01 28:01 28:01
29 29:01 29:01 29:01