Πρόγραμμα Στάσης

790 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ [ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ] [ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ]
ΣΙΔΕΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:34)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
25 25:09 25:09 25:09
26 26:09 26:09 26:09
27 27:09 27:09 27:09
28 28:09 28:09 28:09
29 29:09 29:09 29:09