Πρόγραμμα Στάσης

790 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ [ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ] [ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ]
ΡΟΖΙΤΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:19)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
24 24:54 24:54 24:54
25 25:54 25:54 25:54
26 26:54 26:54 26:54
27 27:54 27:54 27:54
28 28:54 28:54 28:54