Πρόγραμμα Στάσης

790 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ [ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ] [ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ]
ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:24)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
24 24:59 24:59 24:59
25 25:59 25:59 25:59
26 26:59 26:59 26:59
27 27:59 27:59 27:59
28 28:59 28:59 28:59