Πρόγραμμα Στάσης

790 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ [ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ] [ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ]
ΑΚΑΔΗΜΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:25)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
25 25:00 25:00 25:00
26 26:00 26:00 26:00
27 27:00 27:00 27:00
28 28:00 28:00 28:00
29 29:00 29:00 29:00