Πρόγραμμα Στάσης

790 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ [ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ] [ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ]
ΤΡΟΧΑΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:04)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
24 24:39 24:39 24:39
25 25:39 25:39 25:39
26 26:39 26:39 26:39
27 27:39 27:39 27:39
28 28:39 28:39 28:39