Πρόγραμμα Στάσης

790 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ [ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ] [ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ]
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:17)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
24 24:52 24:52 24:52
25 25:52 25:52 25:52
26 26:52 26:52 26:52
27 27:52 27:52 27:52
28 28:52 28:52 28:52