Πρόγραμμα Στάσης

790 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ [ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ] [ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ]
ΓΕΦΥΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:40)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
25 25:15 25:15 25:15
26 26:15 26:15 26:15
27 27:15 27:15 27:15
28 28:15 28:15 28:15
29 29:15 29:15 29:15