Πρόγραμμα Στάσης

790 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ [ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ] - ΓΛΥΦΑΔΑ [ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ]
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:01)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
24 24:41 24:41 24:41
25 25:36 25:36 25:36
26 26:46 26:46 26:46
27 27:46 27:46 27:46
28 28:36 28:36 28:36