Πρόγραμμα Στάσης

790 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ [ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ] - ΓΛΥΦΑΔΑ [ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ]
ΑΝΕΜΩΝΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:28)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
25 25:08 25:08 25:08
26 26:03 26:03 26:03
27 27:13 27:13 27:13
28 28:13 28:13 28:13
29 29:03 29:03 29:03