Πρόγραμμα Στάσης

790 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ [ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ] - ΓΛΥΦΑΔΑ [ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ]
ΣΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:33)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
25 25:13 25:13 25:13
26 26:08 26:08 26:08
27 27:18 27:18 27:18
28 28:18 28:18 28:18
29 29:08 29:08 29:08