Πρόγραμμα Στάσης

790 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ [ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ] - ΓΛΥΦΑΔΑ [ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ]
ΓΕΦΥΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:34)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
25 25:14 25:14 25:14
26 26:09 26:09 26:09
27 27:19 27:19 27:19
28 28:19 28:19 28:19
29 29:09 29:09 29:09