Πρόγραμμα Στάσης

801 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΑΛΑΣΚΑ
ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:14)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
6 06:391
# Εξαιρέσεις
1 ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΕΡΑΜΑ (ΟΠΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ).