Πρόγραμμα Στάσης

816 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΦΥΡΑΚΙ (Χρόνος από αφετηρία: 00:15)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
6 06:50
7
8
9
10
11
12
13
14
15 15:05