Πρόγραμμα Στάσης

816 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΑΥΡΟΣ
4η ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:15)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
15 15:05